Vi finns på ett tiotal platser i landet. Hitta din klubb och läs mer nedan om hur du blir medlem!

Rotaract Stockholm Djurgården

Mötestid: Varannan onsdag 18:00-19:30
Mötesplats: Odd Fellowhuset, Stockholm

En av Sveriges största klubbar som grundades i april 2004. Har middagsmöten med föreläsare och regelbundna AW:s.

 

Rotaract LiU Linköping

Mötestid: Varannan torsdag 17:30-19:00
Mötesplats: Varierar

Välkommen till Linköpings universitetsklubb för studenter och unga yrkesverksamma.

Rotaract Poseidon Göteborg

Mötestid: Varannan måndag 18:30-20:00
Möteplats: Medborgarskolan, Göteborg

Sveriges största Rotaractklubb som grundades år 1990. 

 

Rotaract Malmö-Lund International

Mötestid: Varannan onsdag 18:30

Möteplats: Varierar, Malmö & Lund

The Rotaract Club of Malmö-Lund is a service program for young professional and students ages 18-35. 

 

Rotaract Kristianstad

Mötestid: Varannan måndag 18:30-20:00

Möteplats: Västra Storgatan 22, Kristianstad

 

Klubben grundades 2008 och medlemmarna träffas varannan vecka för att lyssna på föredrag eller för att gå på företagsbesök i det mångfaldiga näringslivet i och omkring Kristianstad.  

Rotaract Sydligast

Mötestid: Varannan torsdag 17:45-19:15

Mötesplats: Malmö & Trelleborg

Sveriges sydligaste Rotaractklubb, grundad 2019. Klubben bjuder in talare, gör företagsbesök samt anordnar sociala evenemang.

 

Åmåls Rotaractklubb Ugglan

Ny Rotaractklubb i Åmål!

 

Rotaractclub of Umeå

Ny Rotaractklubb i Umeå!

Rotaract Öresund (e-klubb)

Ny e-klubb i Öresund!