Swedish Rotaract Fellowship

fellow_test1.jpg

Som Fellow hjälper du Rotaract Sverige att utveckla Rotaract i hela landet. Vårt mål är att engagera många fler i Rotaract. För att göra det behöver vi investera i befintliga klubbar, samt starta upp nya.

Vad går pengarna till?
 • Uppstart av nya klubbar.

  • Profilmaterial

  • Registreringsavgift

  • Webbhantering: e-post + hemsida

 • Deltagande på distriktskonferenser där Rotaract inte finns.

 • Utbildningar för Rotaractmedlemmar och unga

  • Styrelseutbildningar för Svenska Rotaractmedlemmar

  • RYLA-avgifter

  • Mentorskapsprogram

Fördelar för Fellows
 • Erkännande: Du får en Fellow-pin, ett diplom, och presentation på Rotaract Sveriges hemsida.

 • Information: Varje månad får du ett nyhetsbrev med kurerat innehåll för dig som Fellow. I brevet kan du följa utvecklingen av Rotary och Rotaract Sverige.

 • Tillgång: Vi bjuder in samtliga Fellows att medverka vid evenemang begränsade till Rotaracts medlemmar. Du får även delta vid vår årliga konferens till samma pris som Rotaractare.