• Rotaract Sweden

SAVE THE DATE: RIS 2020


Rotaract LiU Linköping står värd för den årliga nationella Rotaractkonferensen i Sverige, RIS, den 6-8 mars 2020. RIS står för Rotaract i Sverige och är den årliga nationella Rotaractkonferensen där Rotaractmedlemmar från klubbar över hela landet samlas för en helg med inspirerande föredrag, sociala aktiviteter och festligheter. Under RIS hålls även landsrådets årsmöte, där det nya landsrådet väljs in. Varje år är det en ny klubb och stad som står värd för arrangemanget, se lista nedan för tidigare värdar för RIS: RIS 2019 - Skövde RIS 2018 - Sundsvall RIS 2017 - Helsingborg RIS 2016 - Västerås RIS 2015 - Skövde RIS 2014 - Eskilstuna RIS 2013 - Kalmar RIS 2012 - Stockholm


Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta på RIS 2020 - vi rekommenderar ALLA medlemmar i de svenska Rotaractklubbarna att anmäla sig, nya som gamla - och ser fram emot att få träffa er i Linköping den 6-8 mars 2020!